Projectmatig Werkende Bedrijven

Alle bedrijven die projectmatig werken hebben uiteindelijk maar één doel: het succesvol realiseren van projecten.

ERP branchesoftware | dtnext

Standaard ERP-systemen met aanpassingen, bieden meestal geen adequate oplossing voor uw specifieke problemen. Zij zijn massaal in functionaliteit, maar volledig onplezierig om mee te werken. Dat is de reden dat we een tweedeling binnen de oplossing kennen:

 1. Het onderdeel dat de basis processen zoals financiën, inkoop, HR en debiteuren bewaking uitvoert,
 2. Het deel dat zich volledig en continu bezighoudt met de optimalisatie van de customer journey per type project.

Ongeacht de omvang van uw bedrijf of het industrie segment waarin u opereert, inrichting van het specifieke project betreft en schaalbaar met betrekking tot de omvang en complexiteit van het project, continue afgestemd op de individuele behoefte.

Eén van de meest kenmerkende activiteiten van uw bedrijf is een constante communicatie met uw opdrachtgever, de interne organisatie, in feite een ieder die zich op een of andere manier bij het project betrokken is. Of het nu gaat over de definitie van het op te leveren resultaat in het voortraject of de bespreking van de voortgang en het budget, het is essentieel dat alle deelnemers op een eenvoudige en consistente manier toegang krijgen tot de relevante informatie, globaal en zeer gedetailleerd.

De eerste stappen in het proces zijn meestal verkoop-gerelateerd en worden gestart voordat de uiteindelijke opdracht wordt verstrekt. Denk hierbij aan het ontwerp, de calculatie en de specifieke afspraken voor de realisatie van het project. Het staat bijna wel vast dat in meeste gevallen een regelmatige optimalisatie plaatsvindt. Intelligent versie-beheer zal kunnen helpen voor volgende trajecten. Al deze activiteiten, inclusief het beheer van uitgebrachte offertes, worden uitgevoerd en beheerd vanuit één centraal proces.

Ongeacht de grootte en complexiteit van het project, er zal een definitie moeten worden gemaakt om bij oplevering te kunnen vasstellen of het project succesvol is afgerond. Voor meer complexe ontwerpen zijn koppelingen beschikbaar met specialistische tools afgestemd op de behoefte  van de opdrachtgever.

De calculatie van de inzet van mens en middelen, de doorlooptijd en overige zaken zal leiden tot een planning. Deze planning vormt de basis voor het monitoren van het proces in geld en tijd. De operationele uitvoering streeft naar een maximale efficiency van het onderhanden project. Hierbij zijn rapportages en diverse dashboards onmisbaar. De deelnemers aan een project hebben alleen oog voor hun eigen project en zijn niet geïnteresseerd in informatie over alle (andere) projecten.

Een van de afspraken tijdens het voortraject betreft de manier van facturatie. Hiertoe zijn diverse mogelijkheden aanwezig die specifiek van toepassing zijn bij projectmatigwerk. Dit geldt tevens voor de toepassing van standaarden voor het toekennen van omzet en winst gedurende het project. Voor bepaalde industrie segmenten zijn nog een aantal onderdelen toegevoegd die essentieel zijn voor hen.

Vanzelfsprekend zijn een groot aantal rapportages en dashboards aanwezig.  Daarnaast kunnen op door de gebruiker te bepalen plaatsen alerts worden aangebracht, die de gebruiker waarschuwen. Onderstaand additionele onderdelen als voorbeeld van de architectuur van de oplossing waarbij componenten kunnen worden ´aangezet´ om de functionaliteit uit te breiden.

Documentbeheer neemt een belangrijke plaats om achteraf volledig overzicht te hebben over het uitgevoerde project, inclusief alle ontwerptekeningen en overige documentatie.

Testen als onderdeel van de kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd op basis van standaard kwaliteitsnormen, per onderdeel. De resultaten worden toegevoegd aan de documenten-set.

Producenten in diverse industrie segmenten hebben een eigen strategie voor de aftermarket activiteiten. Als onderdeel van klantservices helpt digitale technologie het proces van een adequate aftermarket te stroomlijnen voor een optimaal rendement.

Projectgebaseerde ondernemingen komen voor in vele, diverse industriesegment met ieder een specifiek karakter en problematiek, zoals:
 • Projectgebaseerde (ETO) productie
 • Professionele diensten
 • Lucht- en ruimtevaart en defensie
 • Architectuur, engineering & bouw (AEC)
 • Biotech
 • Farma
 • Energie
Daarnaast komt projectmatig werk ook steeds meer voor binnen industrie segmenten binnen handel, en services en bij bedrijven met hun eigen projectmatige divisies. Dit laat zien dat projectbusiness een essentieel aspect is voor de meerderheid van middelgrote tot grote bedrijven. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van een moderne oplossing voor bedrijven waar het uitvoeren van projecten centraal staat.
 • Monitor, bekijk en analyseer kostencomponenten.
 • Verkrijg een realtime inzicht in uitgaven, zodat het bepalen van onderhanden werk positie simpel wordt.
 • Registreer verbruikte materialen en de voorraadpositie op een project en project onderdelen.
 • Maak informatie zichtbaar in dashboards en rapporten.
 • Onderzoek ongelimiteerde budget revisies.
 • Budgetteer standaard resources als voorlopige posten.
 • Kopieer budgetten van vorige projecten of standaard modellen.
 • Registreer materiaal verbruik direct op het project met mobiele apps.
 • Vergelijk budget details met de actuele stand op job/taak niveau.
 • Werk als een team en niet als afzonderlijke Verkoop, Engineer en Operationele Silos
 • Moedig teams aan om met email-integratie, CRM functionaliteit en Microsoft Teams te werken.
 • Gebruik workflow voor consistent gedrag.
 • Centraliseer informatie voor een accuraat, realtime beeld van de business.
 • Maak offertes en budgetten voor analyse.
 • Gebruik project-analyse dashboards voor het verzamelen en bekijken van project-data.

De aard van werk verandert: Bedrijven zien werk steeds meer als projectmatig in plaats van rolmatig. We evolueren naar een project gebaseerde economie. Hoe meer je werk kunt zien als projectmatig in plaats van rolmatig, hoe flexibeler je team en je organisatie zullen zijn.

Met een projectmatige aanpak kun je sneller innoveren en snel vaardigheden intern en extern aantrekken als dat nodig is. Je kunt ook efficiënter werken, door het op- en afschalen van op vaardigheden gebaseerde resources door gebruik te maken van uw ecosysteem van werknemers.

Bij dit beeld past een digitale strategie, vernieuwend denken en nieuwe werkwijze invoeren. Hiervoor zijn nieuwe technologieën nodig die uw organisatie in staat stelt zelf te bouwen aan betere en eenvoudigere infrastructuur.
Dit betekent dan ook dat onze consultants veel meer adviseurs zijn en graag (tijdelijk) onderdeel willen zijn om met uw team het maximale te bereiken. Op de achtergrond zorgen onze support teams voor assistentie op afstand.

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

OVERIGE INDUSTRIEËN