MVO

Bij dtnext omarmen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als het hart van onze zakelijke identiteit.

Onze verbondenheid met MVO is niet slechts een slogan, maar een belofte die we met concrete acties waarmaken. We zetten ons in om de drie pijlers van MVO – mens, milieu en ethiek – tastbaar, voelbaar en meetbaar te integreren in elk aspect van ons bedrijf.

Goed werkgeverschap
We koesteren onze medewerkers als ons meest waardevolle kapitaal en streven ernaar een omgeving te creëren waarin zij gedijen en excelleren. Dit betekent niet alleen het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, maar ook het stimuleren van professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. We bevorderen open communicatie, luisteren naar ideeën en zorgen ervoor dat elk individu wordt gehoord en gerespecteerd. Bovendien streven we naar een gezonde balans tussen werk en privé, waarbij welzijn en flexibiliteit centraal staan. Permanente educatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, motivatie en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Tevens is het belangrijk voor het behoud van kennis binnen de organisatie. Dit geven we vorm op de volgende wijze: jaarlijks budget voor training, zowel vakinhoudelijk als qua persoonlijke vaardigheden; we bieden actief stageplekken aan; we organiseren en verzorgen workshops en trainingen voor medewerkers.

Bij dtnext geloven we dat tevreden en gemotiveerde medewerkers de drijvende kracht zijn achter ons succes en onze voortdurende groei. dtnext omarmt het essentiële principe van reciprociteit. Dit betekent dat we niet alleen streven naar winst en groei, maar ook naar het creëren van waarde voor de gemeenschappen en de wereld om ons heen. Door ons in te zetten voor wederkerigheid, streven we ernaar om positieve verandering te bewerkstelligen en te bouwen aan duurzame relaties met alle belanghebbenden. Net zoals we streven naar samenwerking en begrip, moedigen we anderen aan om hetzelfde te doen, want we geloven dat de kracht van wederzijdse ondersteuning een blijvende impact kan hebben op de samenleving en het milieu.

Mens
Wij erkennen dat onze mensen de essentie van ons succes vormen. Daarom cultiveren we een inclusieve en respectvolle werkomgeving waarin diversiteit wordt gekoesterd en iedere stem telt. We ondersteunen educatieve initiatieven, bevorderen vrijwilligerswerk en streven naar positieve maatschappelijke impact. Ons doel is een werkomgeving die inclusief en divers is, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar de diverse behoeften en eigenschappen van medewerkers worden gewaardeerd en gevierd. We betrekken mensen op basis van hun kwaliteiten en talenten.

Milieu
Onze inspanningen op het gebied van milieubehoud worden ondersteund door een flexibel werkomgeving. We begrijpen de waarde van een goede balans tussen werk en privé, en daarom bieden we thuiswerkmogelijkheden en flexibele werktijden aan onze medewerkers. Dit stelt niet alleen onze teamleden in staat om efficiënter te werken, maar vermindert ook de dagelijkse pendelbelasting en draagt zo indirect bij aan het verminderen van onze CO2-uitstoot.

Een aanzienlijk deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark en door in te zetten op innovatieve mobiliteitsoplossingen streven we naar een verminderde milieu-impact en meer duurzame keuzes. In de komende jaren zullen we ons inzetten voor de elektrificatie van het wagenpark en moedigen we onze consultants aan om groene mobiliteit te omarmen. Dit houdt niet alleen in dat ze kiezen voor elektrische auto’s, maar ook overwegen om gebruik te maken van openbaar vervoer of de fiets, als dat mogelijk is.

Als bedrijf produceren wij zoals ieder bedrijf afval. Op onze kantoorlocaties scheiden en verwerken wij onze afvalstromen.

Ethiek
Eerlijkheid en integriteit zijn de leidende principes die onze bedrijfscultuur vormgeven. We handelen met transparantie in al onze zakelijke transacties, en onze ethische normen blijven onwrikbaar, van onze toeleveringsketen tot aan onze klantrelaties.