Paintpro

Geavanceerde en uitgebreide softwareoplossing speciaal ontwikkeld voor de verfhandelsindustrie.
Ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk.

Kun je klanten optimaal helpen aan de balie?
PaintPro stelt je in staat om klanten direct goed te helpen aan de balie. Een duidelijk scherm geeft inzicht in relevante klantgegevens zoals systemen en projecten. Ook wordt barcodescanning ondersteund voor een snelle en accurate afhandeling en kan gebruik worden gemaakt van klantpassen. De logica binnen PaintPro zorgt voor de juiste prijzen en de juiste administratie van bijvoorbeeld het mengen van de verf.

Ontdek de kracht van PaintPro, de oplossing waarmee je klanten moeiteloos kunt helpen aan de balie. Dit innovatieve systeem biedt een helder scherm dat je direct inzicht geeft in relevante klantgegevens, zoals systemen en projecten. Bovendien wordt barcodescanning ondersteund en kun je gebruik maken van klantpassen voor een snelle en nauwkeurige afhandeling. Dankzij de intelligente logica binnen PaintPro worden altijd de juiste prijzen toegepast en wordt de administratie van bijvoorbeeld verfmengingen moeiteloos afgehandeld.

Branche specifieke bedrijfsprocessen voor de verfgroothandel
Specifiek voor de ondersteuning van de processen binnen de verfgroothandel zijn functionaliteiten toegevoegd die hun waarde elke dag bewijzen:

 • Balie verkopen, contactfacturen, backorder en bon in bak
 • Verkopen en inkopen van paint- en non-paint artikelen
 • Functionaliteiten voor verkopen van mengkleuren en basissen
 • Barcode scannen van op kleur gemaakte artikelen
 • ADR
 • Uitgebreide prijs- en kortingsstructuren (schilder-, consumenten- en adviesprijzen)
 • Import en exporteren digitale prijslijsten leveranciers
 • Klantenpassen
 • Afroep orders
 • Kasboeken


Branche specifieke bedrijfsprocessen voor de verfproducent:

Naast de branche specifieke aanpassingen voor de verfgroothandel, zijn er functionaliteit toegevoegd die species van toepassing zijn voor de productie van verf:

 • Vastleggen van recepturen incl. versiebeheer
 • Productie stuklijsten en bewerkingsplannen
 • Analyse parameters
 • Private labels
 • Lotnummers en traceability


Ben je veel tijd kwijt aan het handmatig invoeren van orders en facturen?

Voor het maximaliseren van bedrijfsprestaties is een efficiënt systeem nodig dat meegroeit met veranderende marktbehoeften en -wensen. PaintPro is speciaal ontworpen om hieraan te voldoen. Door voortdurende kritische evaluatie en regelmatig overleg met gebruikers, wordt PaintPro geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie. Verdere digitalisering en naadloze integratie met andere systemen en platforms dragen bij aan een hoog niveau van efficiency.

Sales in de Bouw
S@les in de Bouw heeft de SALES Standaard gedefinieerd. Dit is een berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen partijen in de bouw- en installatiesector. Denk hierbij aan artikellijsten, pakbonnen en verkoopfacturen in xml formaat. XiTec is lid van Sales in de bouw en heeft binnen PaintPro de koppeling gerealiseerd. Ga voor meer informatie naar www.ketenstaandaard.nl PaintPro ondersteunt de standaard DICO: factuurbericht en artikelbericht

EDI (Electronic Data Interchange)
Voor het digitaal uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen wordt in de branche steeds mee gebruik gemaakt van gestandaardiseerde EDIFACT berichten, kortweg EDI. Naast de inhoudelijkheid van de berichten dienen deze ook op een bepaalde wijze gecommuniceerd te worden, feitelijk een ‘digitale postbode’. Binnen PaintPro is een EDI-module aanwezig. Voor het verzenden en ontvangen van de EDI-berichten werken wij samen met 24/7 interface?

Barcode scanning
Door de groeiende assortimenten van leveranciers is het gebruik van barcode scanning een must geworden. Er wordt tijd bespaart aan de balie doordat opzoeken van artikelen niet meer nodig is en fouten door verkeerde artikelen te selecteren worden tot een minimum beperkt. Naast het gebruik van barcodescanners aan de balie, biedt PaintPro ook de mogelijkheid voor orderpicking en het ontvangen van goederen via handterminals met barcode scan functies. De orders kunnen direct verwerkt worden in het systeem.

Factuurscanning en -verwerking
Ondanks de verdergaande digitalisering worden er nog veel documenten en inkoopfacturen per pdf of per post aangeleverd. Papieren inkoopfacturen kunnen door scannen omgezet worden naar een pdf-document. De pdf-documenten kunnen verwerkt worden in PaintPro via de module Document Capture. Data uit het pdf-document wordt via OCR-scanning in PaintPro geïmporteerd, waarna het verder verwerkt kan worden. Ook is het originele pdf-document direct vanuit PaintPro toegankelijk. Verdere opslag op het interne systeem in niet nodig. De voordelen in tijd en het voorkomen van handmatige fouten laten zich raden.
Voor deze module zijn wij partner van IDYN.

Digitaal documenten verzenden
Voor het direct en op eenvoudige wijze versturen van documenten per e-mail, zoals facturen, creditnota’s, offertes, in- en verkooporders, is een specifieke module binnen PaintPro ontwikkeld. Hiermee kunnen direct (porto)kosten bespaard worden.

Verkrijg diepgaande inzichten met PaintPro.
Verkrijg diepgaande inzichten in uw bedrijf met PaintPro, zodat altijd de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Een essentieel element van een efficiënt werkend systeem is helderheid en overzichtelijkheid. Deze helderheid is tevens van toepassing op de financiële administratie en het beoordelen van resultaten. Alleen met deze heldere inzichten kan grip op het bedrijf behouden worden. Binnen PaintPro kunnen diverse analyses worden uitgevoerd met behulp van statistieken en rapportages die flexibel ingericht kunnen worden. Men kan zelf eigen KPI’s definiëren. Voor PaintPro is er naast de mogelijkheid om deze informatie te exporteren naar Excel, een connector gebouwd met PowerBI. PowerBI is een business analytics tool van Microsoft die op basis van datasets dynamische visuele weergaven kan presenteren op zowel pc, tablet als smartphone

Voldoet je bedrijf aan ADR?
Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen
In subsectie 1.8.3.1 van het ADR/VLG wordt de volgende eis aan ondernemingen gesteld: ‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.’

De bedrijfsleiding wijst in dit kader een interne of externe veiligheidsadviseur aan als veiligheidsadviseur van het bedrijf, waarmee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 1.8.3.3 – 1.8.3.4 van het ADR/VLG.

De veiligheidsadviseur werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding, wat betekent dat de bedrijfsleiding altijd verantwoordelijk blijft en niet de veiligheidsadviseur. Dit geldt voor de verantwoordelijkheid van zowel een interne als externe veiligheidsadviseur.
PaintPro en ADR

Voor de realisatie van de ADR-applicatie binnen PaintPro, werken wij samen met MCT. MCT beweegt zich op het gebied van trainingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en beschikt ook over een team van externe veiligheidsadviseurs zoals eerder omschreven.

Heb je een optimale ondersteuning van je transportactiviteiten?
Om het eigen transport efficiënter in te zetten kan men gebruik maken van een Transport Management Systeem (TMS). Hiervoor hebben wij een koppeling gemaakt met FreightLive. De pakbonnen worden vanuit PaintPro naar Bumbal verzonden. Binnen deze applicatie kunnen de routes ingepland worden, eventueel door gebruik te maken van een automatische planmodule. Via een tablet of smartphone heeft de chauffeur inzicht in zijn route. Vanuit de eigen organisatie kan men de ‘wagens’ volgen, waardoor klanten beter geïnformeerd kunnen worden met betrekking tot het tijdstip van leveren.

Neem contact op.