Projecten

De dtnext consultants en developers werken altijd volgens een vooraf vastgestelde strategie. Ad hoc activiteiten leveren zelden het gewenste resultaat, mede door het feit dat de verwachting niet wordt benoemd.

Zodra het woord ‘project’ valt zal worden vastgesteld wat er bedoeld wordt. Doe iets in een bestaande omgeving, werk aan een specifiek onderwerp of voer een nieuwe implementatie uit, in alle gevallen zal worden vastgesteld hoe dtnext voorstelt om het project uit te voeren.

Aangezien een project nastreeft om een specifiek doel te bereiken, zal dat doel worden benoemd en leidraad zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voldoende tijd zal worden gebruikt in de voorbereiding om het gestelde doel te relateren aan verwachte functionaliteit. Met deze ingrediënten in de hand wordt een globale roadmap beschreven met de milestones, de geschatte betrokkenheid van de domein-teams van de klant.

Op basis van de parameters in de voorbereiding wordt het projectplan gemaakt en de betrokken spelers gedefinieerd.

Onderdeel van het projectplan is de risico analyse, waarin mogelijke risico’s worden beschreven en gerangschikt op basis waarschijnlijkheid en impact en vastgelegd in het risk-register. Tevens wordt een opportunity-register aangelegd waarin de te bereiken resultaten worden benoemd en gerangschikt. Op deze manier kan helder en transparant het project worden uitgevoerd; stap voor stap via de milestones naar de realisatie van de vooropgezette doelen.

BUSINESS CENTRAL DYNAMICS 365  DIGITAL & CLOUD POWER PLATFORM

Neem contact op.