PaintPro - software voor de verfbranche | dtnext

PaintPro ADR: Veilige registratie van gevaarlijke verfproducten in 10 simpele stappen

Werk je met verfproducten, dan heb je te maken met de ADR-regelgeving. Maar het registreren van gevaarlijke stoffen is een taak die nauwkeurigheid en kennis van regelgeving vereist. De complexiteit van deze taak kan je voor grote uitdagingen stellen. Fouten in de registratie kunnen niet alleen leiden tot juridische problemen, maar ook tot ernstige veiligheidsrisico’s tijdens het transport en de opslag. Bovendien kan een onjuiste administratie leiden tot vertragingen, boetes en reputatieschade. Het is daarom essentieel om een betrouwbare en efficiënte manier te hebben om deze stoffen te registreren.

Goed nieuws, want met PaintPro wordt dit proces aanzienlijk vereenvoudigd. Door middel van een simpele registratie op de artikelkaart, zorgt PaintPro ervoor dat alle benodigde gegevens automatisch op de pakbon of CMR worden afgedrukt. Indien gewenst kan de basis inrichting in overleg met een ADR-adviseur in eigen beheer aangepast worden. Zo verminder je de kans op fouten en voldoe je altijd aan de laatste regelgeving. En het mooiste: het hoeft geen rocket science te zijn. Want in 10 eenvoudige stappen voltooi je de gevaarlijke stoffen aangifte in PaintPro.

Aan de slag met ADR-registratie

Stap 1: Het UN-nummer
Het UN-nummer is een uniek identificatienummer voor gevaarlijke stoffen. In PaintPro kun je deze nummers zelf beheren en toewijzen in een lijst. Bij registratie voeg je ook de naam, transportcategorie en het bijbehorende aantal punten toe. Dit maakt het proces overzichtelijk en eenvoudig te volgen.

Stap 2: De verpakkingsgroep
Selecteer de gewenste verpakkingsgroep uit de optielijst. Deze lijst bevat alle noodzakelijke verpakkingsgroepen en kan niet worden aangepast. Dit zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak die consistent blijft.

Stap 3: De N.E.G.-omschrijving
In dit vrije tekstveld kun je een omschrijving invoeren als de standaard opties niet toereikend zijn. Dit geeft je de flexibiliteit om specifieke details van de gevaarlijke stof te beschrijven.

Stap 4: De LQ-code
Als een product is vrijgesteld van aangifte, vul je hier de LQ-code in. Dit zorgt ervoor dat alle vrijstellingen duidelijk gedocumenteerd zijn.

Stap 5: Vervoerscategorie
De vervoerscategorie bepaalt het maximaal toegestane aantal producten per verzending. PaintPro biedt standaard vier codes en aantallen. Eventuele specifieke toevoegingen of inrichting kan in overleg met een ADR-adviseur worden toegevoegd.

Stap 6: ADR-klasse
Deze stap definieert het type gevaarlijke stoffen. PaintPro biedt standaard codes en omschrijvingen. Indien nodig kunnen deze in overleg met een ADR-adviseur worden uitgebreid of opgesplitst voor meer precisie.

Stap 7: Tunnelcategorie
De tunnelcategorie bepaalt door welke tunnels de gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. De waarden in deze lijst zijn vast en kunnen niet worden aangepast, wat zorgt voor een veilige en  betrouwbare transportplanning.

Stap 8: ADR-punten
In dit veld kan een vaste waarde worden ingevoerd voor de ADR-punten. Dit zorgt voor een eenduidige registratie en helpt bij het naleven van de ADR-regelgeving.

Stap 9: De omdoos verpakking
Selecteer hier de opgegeven eenheden voor het artikel. Dit maakt het mogelijk om de verpakkingseenheden nauwkeurig te registreren en af te drukken op de pakbon.

Stap 10: Info losse verpakking
De laatste stap: geef aan welk type verpakking van toepassing is voor elke losse eenheid. De ingevulde informatie wordt onder het artikel afgedrukt op de pakbon, waardoor alle verpakkingsdetails duidelijk zijn voor transport en levering.

Maak je nog geen gebruik van de ADR-functionaliteit?

Met PaintPro wordt het registreren van gevaarlijke stoffen een gestroomlijnd en eenvoudig proces. Door deze tien stappen te volgen, kun je er zeker van zijn dat alle noodzakelijke informatie correct wordt vastgelegd en geprint. Dit helpt niet alleen bij het naleven van de ADR-regelgeving, maar zorgt ook voor een efficiënte en veilige verwerking van gevaarlijke stoffen. Wil je meer weten over de ADR-functionaliteit binnen PaintPro of andere functionaliteiten specifiek voor jouw branche? Bezoek dan deze pagina of neem contact met ons op voor meer informatie.